Průvodce systémem pro pěstounyPěstounská péče na přechodnou dobuJak postupovat

Jak postupovat - schema

3.5.2015 15:22

 
Žádost žadatele o náhradní rodinnou péči (formulář předepsaný MPSV - viz § 60 ZSPOD)
 
 
Spisová dokumentace ORP dle § 21 ZSPOD
 
 
Posouzení zdravotního stavu smluvním lékařem
 
 
Zjištění závažných důvodů, pro které nelze žadatele zařadit do evidence (§ 22 odst. 6 ZSPOD)
 
 
Předběžné posouzení žádosti
 
 
 
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti
 
 
   
   
Zjištění důvodů na straně žadatele bránící jeho odbornému posouzení dle § 27 ZSPOD
 
Usnesení o přerušení řízení na nezbytně nutnou dobu (§ 22 odst. 5 písm. b) ZSPOD ve smyslu § 64 SŘ)
 
 
Odpadla překážka nebo uplynula lhůta určená správním orgánem, usnesením pokračování v řízení dle § 65 SŘ
   
 
Rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů