Průvodce systémem pro pěstounyPěstounská péče na přechodnou dobuPsychologické vyšetření

Psychologické vyšetření

3.4.2019 16:28

V průběhu přípravy náhradních rodičů jsou žadatelé kontaktováni psychologem pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontakty viz níže), s nímž jsou po vzájemné dohodě stanoveny termíny psychologických konzultací. Psychologické vyšetření bývá zpravidla realizováno formou písemných psychologických testů a individuálních konzultací s psychologem náhradní rodinné péče (dle potřeb může proběhnout více než 1 setkání). Poté psycholog pro náhradní rodinnou péči vypracuje zprávu z psychologického posouzení.

Harmonogram jednotlivých psychologických konzultací je podřízen časovým možnostem žadatelů, ale i časovým možnostem a uvážení psychologů náhradní rodinné péče.

Psychologické vyšetření žadatelů je zaměřeno na vyjádření dětí žadatelů k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče (v případě, že žadatelé mají nezletilé děti žijící s nimi ve společné domácnosti), posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatelů přijmout dítě do rodiny, posouzení schopnosti žadatelů pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí, dále se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, sociální prostředí, bydlení a domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatelů.

Pro více informací můžete kontaktovat psychology odboru sociálních věcí - KÚ Královéhradeckého kraje.

Kontakty - odbor sociálních věcí