Průvodce systémem pro pěstounyPěstounská péče na přechodnou dobuPříprava náhradních rodičů

Přípravy náhradních rodičů

3.5.2015 16:46

Přípravy náhradních rodičů probíhají skupinovou formou s individuálními prvky (tj. konzultace v rodinách). Jednoho běhu příprav se účastní nejvýše 5 – 8 párů. Přípravy jsou realizovány v závislosti na počtu žádostí, tj. v okamžiku naplnění jejich kapacit.

Čekací doba na přípravu, od prvního kontaktu s pracovníky kraje, odpovídá několika měsícům. Celý proces přípravy od postoupení žádosti obcí do rozhodnutí trvá zhruba 1 rok.

Žadatelé o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny a osvojiteli absolvují přípravu v rozsahu 48 hodin, žadatelé o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu v rozsahu 72 hodin.

Účast na přípravě náhradních rodičů není zpoplatněna.

Příprava k převzetí dítěte do rodiny je povinná nejen pro žadatele/žadatelky, jejich manžele/manželky, ale i partnery.

Upozorňujeme žadatele i jejich partnery, že je nezbytné účastnit se všech setkání, která se v rámci přípravy uskuteční.

Autor: admin admin