Průvodce systémem pro pěstounyZákladní informaceSeznam používaných zkratek

Seznam používaných zkratek

28.5.2015 11:01

KHK – Krajský úřad Královéhradeckého kraje

– krajský úřad

MPSV – Ministerstvo práce sociálních věcí ČR

– mateřská škola

NRP – náhradní rodinná péče

ORP – obec s rozšířenou působností

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí

PPPD – pěstounská péče na přechodnou dobu

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí

ZDVOP - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 ZŠ – základní škola