Průvodce systémem pro pěstounyDávkyDávky důchodového pojištění

Dávky důchodového pojištění

3.4.2019 16:26

ODMĚNA PĚSTOUNA A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Nárok na dávky důchodového pojištění (vdovské a vdovecké důchody, sirotčí důchody, invalidní důchody a starobní důchod) mají jak osoby pečující o dítě, tak osoby v evidenci, je-li jim vyplácena odměna pěstouna.

Více o dávkách důchodového pojištění na https://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/