Průvodce systémem pro pěstounyAdresář PPPDPověřené osoby

Pověřené osoby

4.5.2015 11:15

Pověřená osoba je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje sociálně-právní ochranu na základě pověření krajského úřadu.
Pozn.: Vypsané body pověření k SPOD u jednotlivých organizací se vztahují k náhradní rodinné péči, organizace však může mít (většinou i má) pověření i k dalším činnostem v oblasti SPOD.

Okres Hradec Králové

SALINGER, z. s. Hradec Králové

Sídlo: Gočárova třída 760, 500 02 Hradec Králové
Tel: 495 267 249
E-mail: info@salinger.cz
Web: www.salinger.cz

 1. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm. c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
 2. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti  osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]
 3. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 4. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 5. Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h)]
 6. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]

Centrum sociální pomoci a služeb, o. p. s. Hradec Králové

Sídlo: Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
Tel: 495 272 242
E-mail: csps.hk@csps-hk.cz 
Web: www.csps-hk.cz

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 3. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti  osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]

Centrum pěstounských rodin, z. s. Hradec Králové

Sídlo: U Fotochemy 1602, 500 02
Tel: 604 368 072
E-mail: info@pestounskerodiny.cz
Web: www.pestounskerodiny.cz

 1. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]
 2. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti  osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]
 3. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 4. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 5. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm. c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

Podzámčí, agentura podpory rodin a služeb, o. p. s. Hradec Králové

Sídlo: Žíželická 92/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel: 604 240 344
E-mail: podzamci@seznam.cz; daniela.luskova@seznam.cz 
Web: www.podzamci.cz

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 3. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm. c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

Okres Náchod

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Jaroměř

Sídlo: Svatopluka Čecha 677, 551 01 Jaroměř
Tel: 739 733 636
E-mail: info@diamant-kralovehradecky.cz 
Web: www.diamant-kralovehradecky.cz

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 2. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm. c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
 3. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti  osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]
 4. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 5. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]

Začít spolu, z. s. Broumov

Sídlo: Soukenická 16, 550 01 Broumov
Tel: 491 616 028; 608 784 332
E-mail: info@zacit-spolu.cz 
Web: www.zacit-spolu.cz

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Okres Trutnov

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Sídlo: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
Tel: 499 811 214 (ředitelství)

Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem

Sídlo: R. A. Dvorského 1710, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel: 499 622 280
E-mail: zd.mala@iol.cz 
Web: www.detskecentrumdk.cz

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Most k životu, o. p. s. Trutnov

Sídlo: Šikmá 300, 541 03 Trutnov
Tel: 499 841 998
E-mail: most.k.zivotu@volny.cz 
Web: www.mostkzivotu.cz

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 2. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti  osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]
 3. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Sídlo: Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel: 491 616 381; 734 435 102
E-mail: reditel@charitadk.cz 
Web: www.dk.charita.cz

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 3. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]
 4. Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h)]

Oblastní charita Trutnov

Sídlo: Dřevařská 332, 541 03 Trutnov
Tel: 499 817 366+ 777 736 071 – centrála

Centrum náhradní rodinné péče MAJÁK

Sídlo: Školní 13, 541 01 Trutnov
Tel: 739 327 570
E-mail: charita@tu.hk.caritas.cz 
Web: www.trutnov.charita.cz

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 3. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]
 4. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm. c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

3K-centrum Trutnov

Sídlo: V Domcích 104, 541 03 Trutnov
Tel: 603 112 640
E-mail: 3K-centrum@email.cz 
Web: www.3K-centrum.webnode.cz

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Pověřené osoby, kterým bylo vydáno pověření v jiném kraji, s místem výkonu na území Královéhradeckého kraje

Most ke vzdělání – Bridge to education, z. s. Benecko

Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina

Sídlo: Benecko 202, 512 37 Benecko
Tel: 602 209 626
E-mail: hajek@mostkevzdelavani.eu 
Web: www.mostkevzdelaní.eu

Centrum Dar

Sídlo: Pražská 1548, 543 01 Vrchlabí
Tel: 604 109 594
E-mail: maslo@mostkevzdelani.eu 
Web: www.centrumdar.cz

Terénní služba Trutnov

Sídlo: Pražská 59, 541 03 Trutnov
Tel: 730 897 063
E-mail: hofmanova@mostkevzdelani.eu
Web: www.centrumdar.cz

 1. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]
 2. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti  osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]
 3. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 4. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 5. Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h)]

Děti patří domů, z. s. Svitavy

Sídlo: nám. Míru 28, 568 02 Svitavy
Tel: 607 445 250
E-mail: detipatridomu@gmail.com 
Web: www.detipatridomu.cz

 1. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]
 2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 3. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout